Voor aangepaste sport

Het wordt gecoördineerd door een specialist en werkt aan de bewustwording van persoonlijke sport- en beweegmogelijkheden van mensen met een chronische beperking. Dit gebeurt door naast een vaste indeling van het programma (oefeningen en spelvormen) ook kennismakingslessen met de reguliere sport te organiseren. Onder leiding van een fysiotherapeut, stagiaires en een vrijwilliger wordt de groep geprikkeld om elke 2 weken in beweging te zijn.

De bedoeling is om in het zomerseizoen de toertochten te rijden en in de winterdagen kunnen de leden kennismaken met de sport- en beweegmogelijkheden voor mensen met een (chronische) functiebeperking.