Visie

Visie: blijvend actief is ook blijvend in ontwikkeling
De overheid wil zoveel mogelijk mensen stimuleren om te bewegen. En iedereen die wil bewegen, moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen.

Geleidelijk is het accent van de sportstimulerende activiteiten verschoven vanwege de instrumentele waarde die sport kan hebben. Daar waar sport oorspronkelijk nog zoveel mogelijk werd ingezet om kinderen bij de vereniging te laten aansluiten om hun sporttalenten verder te ontwikkelen (sport als doel), is het accent verschoven naar de inzet van sport als middel. Sport kan een belangrijke middel zijn om mensen te laten deelnemen aan de samenleving. Zo is sport uitstekend geschikt als preventie van gezondheidsproblemen zoals overgewicht, kan het verveling verdrijven, eenzaamheid tegengaan en de sociale cohesie bevorderen.

Niet alleen kinderen, maar ook senioren zijn gemakkelijker tot bewegen te stimuleren als zij in hun eigen wijk benaderd worden en zij bij hen in de buurt aan kunnen sluiten bij activiteiten.

Doelstellingen
De overheid heeft als doel de sportinfrastructuur in de gemeente Oosterhout te versterken en diensten te verlenen ten behoeve van de sport in de gemeente Oosterhout.

Te bereiken door:

  • Het coƶrdineren, opzetten en uitvoeren van sport(stimulerings)projecten.
  • Stimuleren van sportdeelname onder inwoners van de gemeente, o.a. gericht op jeugd, senioren en mensen met een beperking.
  • Versterken van sportinfrastructuur door initiĆ«ren, stimuleren en afstemmen van sportactiviteiten.
  • Het verstrekken van voorlichting en informatie.
  • Doorverwijzen van sporter en sportaanbieder.
  • Ondersteuning op maat van verenigingen, andere sportaanbieders en sporters

Loketfunctie

De dienstverlening van diverse organisaties varieert van voorlichting en ondersteuning op maat aan verenigingen en sportbeoefenaars tot de organisatie van sportactiviteiten. Daarnaast voert OiB diverse projecten uit op het gebied van sportstimulering.

Heeft u vragen op sportgebied? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn op het gebied van aangepast sporten? Heeft u vragen over regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot het roken in sportkantines? Iedereen in de gemeente Oosterhout. Zowel particulieren, bedrijven als verenigingen kunnen terecht bij een organisatie.