Over

Startend met twee sportstimuleringsprojecten in opdracht van de gemeente is een bedrijf nu actief op vele vlakken. Het aantal projecten zou moeten toenemen, de kwaliteit verbeterd, de doelgroep is breder en ze weten meer mensen/kinderen te bereiken dan ooit.

De gemeente Oosterhout is de belangrijkste opdrachtgever. Maar omdat een coach direct in wil kunnen spelen op ontwikkelingen, wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om zelf activiteiten te ontplooien. Ook is hij/zij actief in contact met andere opdrachtgevers dan de gemeente Oosterhout.

Een goede organisatie vindt het belangrijk om zich in te blijven zetten voor het bevorderen van de sport als middel om de gezondheid en sociale cohesie in familiestad Oosterhout te bevorderen. Dit door aandacht te hebben voor samenwerking tussen sport en onderwijs, investeringen in sterke en maatschappelijk betrokken sportverenigingen en het bevorderen van de sportdeelname.

Sport moet het in de toekomst wellicht met minder middelen doen, dat wil nog niet zeggen dat er minder kan worden bereikt in de sport. Wanneer alle verantwoordelijke instanties willen samenwerken moet dit lukken!