Wijkgerichte benadering

Sinds het schooljaar 2015-2016 sluit OiB met haar benaderingswijze aan bij wat binnen de gemeente Oosterhout gebruikelijk is, namelijk een wijkgerichte benadering. Deze benaderingswijze vindt zijn oorsprong in een verschuiving van verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het coalitieakkoord 2014-2018; de zogenaamde transities.

Voor u betekent dit in de praktijk dat elke OiB-sportcoach wijkgericht wordt ingezet. Zij dienen als aanspreekpunt voor u als het gaat om sport- en beweegmogelijkheden bij u in de buurt. Of het dan om naschoolse sport gaat, het regulier sportaanbod, sporten voor senioren of aangepast sporten maakt geen verschil.

Wilt u het aanbod per wijk zien? Klik dan op onderstaande links

Noord/West

Midden

Zuid

OIB Nieuwsbrief

Meld je aan voor de OiB nieuwsbrief