OiB MEDEWERKERS

Jan Boers (directeur)
Jan is per 1 januari 2017 directeur van OiB. Na een periode van zes jaar als wethouder van de gemeente Oosterhout, waarin hij binnen de portefeuille Sport ook de op richting meemaakte van Oosterhout in Beweging, werd hij in 2011 uitgenodigd om toe te treden tot het bestuur ervan. Tot zijn aantreden als directeur ad interim maakte Jan ook deel uit van dit bestuur. Al eerder nam hij de functie van Moniek gedurende een periode van vier maanden waar. Daarmee kun je dus stellen dat Jan al aardig is ingevoerd in de organisatie van OiB. Zijn achtergrond is een bestuurlijk-juridische. E-mail: jan@oosterhoutinbeweging.nl.
Nienke Heerius (sportcoach – coördinator Zuid)
Nienke is gestart als sportcoach in Oosterhout Zuid. Na de opstart in het schooljaar 2008-2009 heeft zij invulling gegeven aan het jeugdproject waarna haar werkgebied inmiddels is uitgebreid in heel Oosterhout. Haar taak ligt met name in het optimaliseren van de samenwerking tussen buurt, onderwijs en de sport. Gedurende 32 uur per week is zij werkzaam als projectcoördinator van het project dat inmiddels in heel Oosterhout actief is tijdens en na schooltijd. Daarnaast zorgt zij voor de hele organisatie rondom Club ExtrA, kinderen die wat extra aandacht nodig hebben bij het bewegen omdat zij wat achterstand hebben op beweeggebied, sociaal moeilijk mee komen in een groep of last hebben van overgewicht. Tevens is Nienke binnen directie ondersteunend voor OiB.In 2002 is Nienke afgestudeerd aan de Fontys Sporthogeschool in Tilburg, waarna zij is gaan werken als vakleerkracht op De Nassau (voortgezet onderwijs) in Breda. Na 6 jaar hier werkzaam te zijn geweest zocht zij een nieuwe uitdaging om haar passie voor sport op een andere manier uit te kunnen dragen. Terug in haar geboortestad is zij per september 2008 begonnen bij Oosterhout in Beweging.E-mail: nienke@oosterhoutinbeweging.nl

Pim van den Hoven (sportcoach)

Pim is sinds mei 2010 in dienst bij OiB. De inwoner van Oosterhout rondde in 2009 zijn studie Sportcoördinator af aan het CIOS in Goes. Tijdens zijn opleiding specialiseerde Pim zich in het kader van de profielen Buitensport en Bewegingsagogiek. Zijn stages varieerden dan ook van het verzorgen van gymlessen in het onderwijs (zowel regulier als speciaal) tot het meedraaien bij buitensportbedrijven. Als vervolg hierop is Pim al sinds 2006 als organisator betrokken bij de Polder Survival in Oosterhout.

Pim is werkzaam als één van de sportcoaches in Oosterhout. Pim werkt al 6 jaar in het gebied Oosterhout Centrum. Hier verzorgt hij in samenwerking met de basisscholen Biëncorf, Kameleon, Westhoek, Touwbaan, Paulo Freire, Torenschouw en De Wissel tijdens en naschoolse sportclinics. Sinds 2015 is Pim de lesgever van de OGO (oefengroep Oosterhout) op dinsdagmiddag in het wijkcentrum slotjes. Ook draait Pim sinds 2014 het project Special Heroes op de Muldersteeg.

Sinds het schooljaar 2015-2016 is Pim op het Hanze College betrokken bij het project ‘VMBO actieve leefstijl’ waarin hij middelbare scholieren in beweging brengt. Evenementen zoals de Oosterhoutse zomerspelen zijn aan Pim goed toevertrouwd. Tot slot geeft Pim ook de lessen van Club Extra en is hij organisator van het Cruyff Court 6 vs 6-toernooi in Oosterhout.

E-mail: pim@oosterhoutinbeweging.nl

Joost Verschuren (sportcoach)

Joost, woonachtig in Drunen, is sinds 2009 afgestudeerd aan de ALO (Fontys Sporthogeschool) in Tilburg. Momenteel volgt hij een deeltijd managementstudie aan de LOI. Zijn afstudeerstage heeft Joost volbracht op het d’Oultremontcollege in zijn woonplaats. Na deze stage kon Joost blijven werken op deze middelbare school als vakleerkracht lichamelijke opvoeding wat hij vervolgens een schooljaar lang heeft gedaan.

In zijn hoedanigheid als ‘gymleraar’ kwamt Joost voor het eerst in contact met de sportcoachwerkzaamheden. Zijn enthousiasme voor een combinatie van uitvoerende (sport)taken en het verzorgen van de achterliggende organisatie bracht hem ertoe te reageren op de vacature van sportcoach bij OiB.

Sinds september 2010 is Joost voor 38 uur per week werkzaam als sportcoach bij OiB, momenteel in het gebied Oosterhout West. Hij is werkzaam op de basisscholen Meander, Pionier en de Achthoek. Joost is op deze scholen verantwoordelijk voor het naschoolse sportaanbod, sportclinics op school, coaching van de leerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs en allerlei andere sportieve evenementen. Daarnaast is Joost vanuit OiB organisator van de Nationale Sportweek, vormgever en uitvoerder van de sportieve dagbesteding bij Juzt, lid van de PVT, vormgever van de Sportactieve school, in opleiding tot cognitieve fitness trainer en organisator van allerlei projecten op het gebied van sportstimulering.

E-mail: joost@oosterhoutinbeweging.nl

Nicole Huizinga (sportcoach)

Aansluitend aan haar studie aan de ALO in Tilburg, is Nicole twee jaar werkzaam geweest in Zuid-Afrika voor een sport-ontwikkelingsproject. Na dit buitenlandse verblijf werd een gymnasium in Utrecht haar tweede werkgever. Het enthousiasme van een basisschoolkind bleek een grotere aantrekkingskracht op Nicole te hebben zodat ze toch weer terug de schoolbanken in is gegaan. Vanuit haar Pabo-stage werd ze werd ze meteen aangenomen op basisschool De Wingerd (later omgedoopt tot kindcentrum “De Ontdekking”) als groepsleerkracht en vakleerkracht bewegingsonderwijs. In die tijd heeft ze een opleiding gevolgd voor Motorisch Remedial Teaching en ging ze op ‘De Wingerd’ ook MRT geven. Het werken met kinderen met problemen op motorisch gebied sprak haar erg aan. Het lag daarom voor de hand dat Nicole bij OiB een Club-extra groep is gestart.

In 2008 is Nicole, naast haar werkzaamheden op school, tevens gestart als sportcoach in Oosterhout Zuid. Vanaf 2014 werkt Nicole 30 uur in de week voor Oosterhout in Beweging. Haar werkgebied is Oosterhout Noord. Hier verzorgt zij voor de basisscholen naschoolse sport en biedt zij aan deze scholen ondersteuning in de gymlessen.

Daarnaast is Nicole vanuit OiB organisator van verschillende evenementen, begeleider van de groep ‘Werk maken van talent’, vormgever van de Sportactieve school de Berkenhof, cognitieve fitness trainer en organisator van allerlei projecten op het gebied van sportstimulering.

E-mail: nicole@oosterhoutinbeweging.nl

Susan Heuts (sportcoach)

Susan – geboren, getogen en wonend in Oosterhout – werkt sinds augustus 2013 voor Oosterhout in Beweging. In 2012 is ze afgestudeerd aan de Sporthogeschool als eerstegraads sportdocent. Na een jaar oriënterende baantjes te hebben gehad, kwam ze terecht bij Oosterhout in Beweging.

Susan is 38 uur per week werkzaam als Sportcoach. Samen met Karin richt Susan zich met name op de wijk Zuid waarbij Susan vooral het uitvoerende gedeelte op zich neemt. In deze wijk geeft Susan als vakdocent onder meer gymles aan kinderen van basisschool de Ontdekking. Dit schooljaar verzorgt Susan eens in de maand themaclinics in de gymlessen op de Marcoen (Dorst) en op de Beiaard. Op deze manier wil zij de leerkrachten nieuwe ideeën geven om een gymles te in te richten. Daarnaast geeft Susan sinds september 2014 op maandag les aan twee dansgroepen in de Bunthoef. Verder heeft Susan de coördinatie van verschillende projecten zoals het tussenschool programma op de Menorah, Kidzfun Winter (in Arkendonk) en het naschools programma in Zuid.

Haar sport: voetbal. Op zondag speelt zij in de spits haar wedstrijden voor het vrouwenelftal van O.V.V. ’67 uit Oosteind.

E-mail: susan@oosterhoutinbeweging.nl

Yori van Delft (sportcoach)

Yori is sinds de zomer van 2015 toegevoegd aan het team van OiB. Een jaar eerder is hij afgestudeerd aan de ALO in Arnhem en Nijmegen. Een logische studiekeuze want Yori heeft altijd al veel met sport op gehad. In zijn woonplaats Drunen begon hij al op zijn 14e met het geven van voetbaltrainingen bij voetbalclub RKDVC; iets wat hij nu nog steeds met veel overgave doet. Het was voor Yori dus ook snel duidelijk dat de ALO de juiste opleiding voor hem was.

Na zijn afstuderen is Yori sportlessen gaan geven op verschillende naschoolse opvanglocaties in ’s-Hertogenbosch. Daarnaast werkte hij ook als docent L.O. in het speciaal onderwijs op Mytylschool Gabriël in dezelfde stad. Deze laatste job combineert hij met op dit moment met de 24 uur per week die hij nu ook bij OiB werkzaam is.

Bij OiB wordt Yori ingezet als vakleerkracht bewegingsonderwijs op OBS de Duizendpoot en OBS de Kameleon. Maar hij is ook betrokken bij activiteiten van Naschool.nl en andere sportieve activiteiten.

E-mail: yori@oosterhoutinbeweging.nl

Rian Hermans (coördinator Centrum)

Rian Hermans (Lifetime movement consultant en leefstijlcoach in opleiding) is bij OiB onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van sport- en beweegprojecten voor senioren, aangepast sporten, bevorderen van fitheid in begeleiding naar werk, als een gezonde leefstijl voor o.a. mensen met diabetes. Namens OiB is Rian voorzitter van de werkgroep Preventie waarbij 12 Oosterhoutse organisaties uit de domeinen welzijn, zorg en sport zijn aangesloten.

Drive:Sport en bewegen verbinden aan en inzetten als middel waar nodig en waar mogelijk!

Naast haar werkzaamheden bij OiB werkt Rian ook voor Sportservice Noord-Brabant met aangepast sporten als belangrijkste aandachtsgebied. Het inrichten van een dekkend netwerk van regionaal samenwerkende gemeenten in opdracht van de provincie Noord Brabant is binnen deze werkzaamheden gerealiseerd.

E-mail: rian@oosterhoutinbeweging.nl

Madelon van Riel (cultuurcoach OiB)

Madelon verzorgt projecten voor diverse doelgroepen waarin dans en beweging vaak centraal staan. Ze werkt graag midden in de wijk en laat zich inspireren door de mensen en de omgeving in zogeheten BuurCultuur-projecten. Met veel aandacht voor iedere deelnemer, enthousiasme, vindingrijkheid en spontaniteit krijgt ieder project een swingende draai. Als vierjarig meisje wist Madelon het al zeker: ‘Ik wil balletjuffrouw worden’. Na het afronden van de ArtEZ dansacademie te Arnhem, als docent theaterdans, vervult zij deze rol nu in de breedste zin van het woord als dansdocent (lessen in de stijlen klassiek ballet, moderne dans en jazz voor H19 Centrum voor de Kunsten te Oosterhout), danser, danscoach, dansmaker en sinds september 2015 als cultuurcoach voor OiB.

Als cultuurcoach houdt Madelon zich bezig met het invullen van het naschools aanbod op cultureel gebied. Alle Oosterhoutse kinderen krijgen op die manier de kans op een laagdrempelige manier kennis te maken met allerlei kunstvormen en hun creativiteit op die manier te vergroten.

E-mail: madelonvanriel@h19.nl

Carla Waas (administratief medewerkster OiB)

Alle extra werkzaamheden die OiB in de afgelopen jaren is gaan doen, brengt ook veel administratieve werkzaamheden met zich mee. Carla Waas heeft de taak op zich genomen om hierin alle consulenten van OiB te ondersteunen. Zij heeft een jarenlange ervaring op het gebied van administratieve werkzaamheden en boekhouden opgedaan bij commerciële bedrijven en is nu voor het eerst werkzaam in de sportsector. Zelf beoefent zij als hobby de wandelsport en is ze erg actief met tuinieren. Gedurende vier ochtenden in de week is Carla op het OiB-kantoor actief om de projecten (achter de schermen) zo soepel mogelijk te doen verlopen.

E-mail: carla@oosterhoutinbeweging.nl

Bestuur:

Het bestuur van OiB bestaat uit Martijn van Dooremalen (voorzitter), Wally Kastelijns (secretaris), Rob Brandt (penningmeester) en Dré van Bekhoven (bestuurslid).

OIB Nieuwsbrief

Meld je aan voor de OiB nieuwsbrief