WIE IS OiB?

OiB is op 18 april 2005 opgericht en heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. Startend met enkele medewerkers en twee sportstimuleringsprojecten zijn we nu actief op vele vlakken. Sinds 2005 is het aantal projecten toegenomen, de kwaliteit van de activiteiten verbeterd, de doelgroep is breder en we weten meer mensen/kinderen te bereiken dan ooit. Inmiddels zijn we met 11 medewerkers een hecht team dat staat voor de sport in Oosterhout!

De gemeente Oosterhout is de belangrijkste opdrachtgever van OiB. Maar omdat OiB direct in wil kunnen spelen op ontwikkelingen in haar omgeving, wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om zelf activiteiten te ontplooien en de samenwerking met partners te zoeken. Ook is OiB actief in contact met andere opdrachtgevers dan de gemeente Oosterhout.

OiB vindt het belangrijk om zich in te blijven zetten voor het bevorderen van de sport als middel om de gezondheid en sociale cohesie in familiestad Oosterhout te bevorderen. Dit door aandacht te hebben voor samenwerking tussen sport en onderwijs, investeringen in sterke en maatschappelijk betrokken sportverenigingen en het bevorderen van de sportdeelname.

Sport moet het in de toekomst wellicht met minder middelen doen, dat wil nog niet zeggen dat er minder kan worden bereikt in de sport. Wanneer alle verantwoordelijke instanties willen samenwerken moet dit lukken!

Wijkgerichte benadering

Sinds het schooljaar 2015-2016 sluit OiB met haar benaderingswijze aan bij wat binnen de gemeente Oosterhout gebruikelijk is, namelijk een wijkgerichte benadering. Deze benaderingswijze vindt zijn oorsprong in een verschuiving van verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het coalitieakkoord 2014-2018; de zogenaamde transities.

Voor u betekent dit in de praktijk dat elke OiB-sportcoach wijkgericht wordt ingezet. Zij dienen als aanspreekpunt voor u als het gaat om sport- en beweegmogelijkheden bij u in de buurt. Of het dan om naschoolse sport gaat, het regulier sportaanbod, sporten voor senioren of aangepast sporten maakt geen verschil.

Wilt u het aanbod per wijk zien? Klik dan op onderstaande links

Noord/West

Midden

Zuid

OIB Nieuwsbrief

Meld je aan voor de OiB nieuwsbrief