OiB voor aangepast sporten
Aanmelden
 

Sport- en bewegen met een beperking

Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig!

Sport- en bewegen voor mensen met een beperking is erg in ontwikkeling zowel op landelijk als op provinciaal en lokaal niveau. Het verbeteren van de sport- en beweegmogelijkheden, verzorgen van de randvoorwaarden en het uitbrengen van persoonlijk advies met eventueel persoonlijke begeleiding naar de sportaanbieder behoort tot de mogelijkheden.

Het belangrijkste uitgangspunt is de persoon met zijn/haar mogelijkheden en wensen op het gebied van sport- en bewegen. Daarnaast is het van belang om een globale indeling te maken met aansluitend aanbod, de bijbehorende randvoorwaarden en maatwerk.

Indeling

  • Doelgroep:

Mensen met een fysieke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychisch aandoening en/of mensen met een chronische aandoening.

  • Sport- en bewegen:

Het is lastig om de grens exact aan te geven, maar grofweg is er een indeling te maken tussen sport als doel en sport als middel. OiB hanteert beide mogelijkheden.

Sport als doel (sport) betekent: meer accent op het ontwikkelen van je eigen talenten in de recreatie-en/of wedstrijdsport tot en met talentontwikkeling.

Sport als middel (bewegen) betekent: meer nadruk op gezondheid en welzijn en onderhouden van de mogelijkheden die iemand heeft, vaak in combinatie met zorg.

Methode

Om de doelgroep, sport en bewegen goed te kunnen koppelen heeft de sportcoach een aantal vaste aandachtsgebieden benoemd.

  • 1. Gericht op het individu: Sportadvies en doorverwijzing

De Sportcoach kijkt samen met de cliënt wat de mogelijkheden en wensen zijn en welke sportvorm het beste past. Vervolgens begeleidt de Sportcoach het hele proces van vraag en aanbod tot en met het daadwerkelijk sporten.

  • 2. Gericht op het lokaal sportaanbod: Verenigingsondersteuning en kennismaken met sport

Inventarisatie van het huidige sport- en bewegingsaanbod. OiB inventariseert welke activiteiten er in Oosterhout voor de doelgroep georganiseerd worden. Ook de kwaliteit van de activiteiten worden onderzocht (deskundig kader, toegankelijke faciliteiten, etc.).

Informatievoorziening; OiB zal vraaggericht informatie naar de doelgroep verstrekken. De informatie wordt op maat aangeboden.

  • 3. Gericht op organisaties / instanties: Voorlichting en beeldvorming

Het leggen van dwarsverbanden tussen de verschillende sectoren en lokale organisaties op het gebied van welzijn, onderwijs, zorg en wonen.

Het gaat hierbij om het afstemmen van vraag en aanbod op elkaar. Nadat de behoefte en het aanbod is geïnventariseerd, worden er concrete activiteiten opgestart om aan de behoefte te voldoen. Te denken valt aan het toegankelijker maken van het bestaande aanbod en/of het creëren van nieuw aanbod.
 
Regionaal samenwerkingsverband gehandicaptensport

In het licht van ontwikkelingen naar een goede sportinfrastructuur (als resultaat van de plannen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen) is er door Sportservice Noord-Brabant een traject ingezet waarbij de aandacht ligt op regionale samenwerking binnen gehandicaptensport. OiB heeft de mogelijkheid om nog structureler te gaan samenwerken met Breda, Etten Leur en Roosendaal in de regio West-Brabant. Deze samenwerking heeft als voordeel dat er extra mogelijkheden benut kunnen worden (tijd en middelen)  om  het (soms ook bovenlokale) sportklimaat te verbeteren. Breda Actief  en Stichting BAS zijn hierin vaste partners van OiB.

Beeldvorming

De beeldvorming over een handicap en de mogelijkheden is erg belangrijk. Als er in de sportvereniging sporters actief zijn met een handicap dan zou het fijn zijn als bijvoorbeeld jeugdleden begrijpen dat het “gewoon“ is. Om te komen tot een goede beeldvorming over leven met een beperking is OiB actief in het mede organiseren van de jaarlijkse themadag op Effent. De leerlingen worden op een interessante en leuke manier geconfronteerd met verschillende handicaps en kunnen ook het gebruik van hulpmiddelen zelf ervaren

Het project Scool on Wheels is gericht op de leerlingen in het basisonderwijs. Er kan één dagdeel verzorgd worden met theorie en praktijk. Er komt een docent en materiaal op school.
Actualiteit in bewegen

Om een goed beeld te houden van de ontwikkelingen in sport en bewegen voor mensen met een beperking op landelijk, provinciaal en lokaal niveau bezoekt OiB tweemaal per jaar een landelijk congres. Daarnaast is OiB aangesloten bij het provinciaal overleg aangepast sporten van Sportservice Noord Brabant.

Aanmelden
Deel dit onderwerp:   facebook twitter linkedin mail
OIB Nieuwsbrief

Meld je aan voor de OiB nieuwsbrief